Novinky

 • Kde je možné použiť látku s vysokým obsahom kremíka

  Látka s vysokým obsahom kremíka je druh materiálu z anorganických vlákien odolného voči vysokej teplote. Vďaka svojim stabilným chemickým vlastnostiam, vysokej teplotnej odolnosti a ablačnej odolnosti sú tieto výrobky široko používané v kozmickom, metalurgickom a chemickom priemysle ...
  Čítaj viac
 • Čo je potrebné venovať pozornosť pri používaní látky z hliníkovej fólie vo vonkajšej izolácii

  Protipožiarne vlákno z hliníkovej fólie sa dá nazvať aj keramické vlákno a kremičitan hlinitý. Keramické vlákno je hlavným predstaviteľom ohňovzdorných vlákien v širšom zmysle, čo je všeobecný názov oxid hlinitý, oxid kremičitý, hliník ...
  Čítaj viac
 • Ako správne zvoliť kvalifikovanú ohňovzdornú handričku

  Ohňovzdorná handrička je druh handričky vyrobenej z nehorľavých materiálov, ktorá sa špeciálne používa na prevenciu požiaru a na špeciálne práce spomaľujúce horenie. Rôzne scenáre použitia majú odlišné požiadavky na ohňovzdornú tkaninu. Máte ...
  Čítaj viac
 • Aké sú faktory ovplyvňujúce cenu ohňovzdornej látky

  Ohňovzdorná handrička je druh výrobku s vysokou úrovňou elektrickej izolácie, ktorý unesie vysoké napätie a je možné z neho vyrobiť izolačné látkové puzdro atď. Má tiež vplyv na poškodenie potrubí s tepelnou rozťažnosťou a kon ...
  Čítaj viac
 • Aké sú výhody silikónovej látky

  Silikónová páska je druh výrobkov odolných voči kyselinám a zásadám a odolných proti opotrebovaniu, často používaných v chemických závodoch, rafinériách a iných priemyselných odvetviach, je výrobkom, ktorý odolá vysokému tlaku. Aké sú teda dobré výkonové výhody tohto produktu? Gumová trubica vyrobená z látkového silikónu ...
  Čítaj viac